ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
Αρ. Λογαριασμού: 52 42 00 35 72 228
IBAN: GR06 0172 2420 0052 4200 3572 228
BIC: PIRBGRAA

ALPHA BANK: ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
Αρ. Λογαριασμού: 5800 02002002008
IBAN:
GR 66 0140 5800 5800 0200 2002 008
BIC: CRBAGRAA

EUROBANK: ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
Αρ. Λογαριασμού: 0026 0231 01 0201248408
IBAN: GR 10 02660 2310 0000 1020 1248 408
BIC:ERBKGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
Αρ. Λογαριασμού: 325 00720019
IBAN: GR 17 0110 3250 000 3250 0720 019
BIC:ETHNGRAA